Miláno

Letíte z Bratislavy už od 28,- €. Miláno je obrovským ekonomickým centrom a nachádza sa v severnej časti Apeni ...

Brusel

Spiatočné letenky Budapešť Bruselu už od 25,- € . Nádherné námestie Grand Place či kostol Notre Dame de Sablon ...

Budapešť

Letisko Budapešť-Ferihegy je jediným medzinárodným letiskom v Budapešti a hlavným leteckým hubom pre celú kraj ...

Anglicko

Booking.com

Angličtina, ako každý jazyk, je produktom dlhého historického vývoja. Patrí do skupiny germánskych jazykov, ako napr. nemčina, holandčina alebo švédčina. Ak ste sa učili nemčinu, bude pre Vás štúdium angličtiny ľahšie. Anglický jazyk objavuje sa ako tzv. staroangličtina po prvý raz v V. storočí vo Veľkej Británii. Vtedy kmene Anglov a Sasov obsadili Britské ostrovy a nanútili im svoju vládu. V IX. storočí prenikli do Veľkej Británie škandinávske kmene, ktorých jazyk bol príbuzný staroangličtine a tiež vplýval na jej vývoj. No najväčší vplyv na osud angličtiny malo dobytie Británie Normanmi v XI. storočí. Normani, hoci boli germánskeho pôvodu, hovorili po francúzsky a francúzština sa stala na dlhý čas prevládajúcim jazykom v krajine. No napokon zvíťazil jazyk ľudu a stal sa úradným a spisovným jazykom Anglicka. Tvorí ho zmes slov germánskeho, francúzskeho a latinského pôvodu, avšak jeho gramatická štruktúra je germánska. Slová germánskeho pôvodu označujú zväčša pojmy z denného života, kým slová francúzskeho pôvodu prevládajú v oblasti života spoločenského a kultúrneho. Okrem francúzštiny sa uplatnila pri vytváraní angličtiny aj latinčina. Tak sa stalo, že slovná zásoba angličtiny je prevažne románska – pripadajú na ňu temer dve tretiny výrazov, kým germánskych slov je asi tretina. V hovorovej reči je však pomer obrátený.

Unikátna stavba

3,3 milióna skladačiek lega použil britský televízny moderátor James May na stavbu najväčšieho domu na svete postaveného z lega. Dvojpodlažný dom je unikátnou stavbou, ktorá je plne zariadená, teda aj toaleta, kuchyňa, kúpelňa a spálňa sú zo skladačiek lega. Jeho výška je viac ako 6 metrov a stojí v anglickom grófstve Surrey. Do prvej stavby, tohto druhu na svete, bolo zapojených viac ako 1 000 dobrovoľníkov.

Pieskový hotel

Na anglickej pláži Weymouth Beach, bol ako prvý na svete, otvorený hotel z piesku. Plastiku z 1 000 ton piesku, s rozlohou 225 metrov štvorcových a výškou 4 metre, stavali štyria sochári 8 dní. V ponuke sú dvojlôžkové izby, zatiaľ bez strechy, čím je v noci umožnený návštevníkom pohľad na hviezdy.

Video


Copyright © 2007-2017 Engros Media, s.r.o.