Spiatočná Jednosmerná

Termín

Časové pásma a presný čas vo svete

Informácie pre cestovateľov

Ukázaním na miesto na mape sa zobrazí aktuálny čas v danom meste. Rozlíšenie je možné zväčšiť a zmenšiť, mapu uchopením posúvať. Pod mapou je vyhľadávacie pole do ktorého je možné zadať mesto a mapa sa automaticky nastaví na dané miesto a zobrazí čas.

 

Kliknutím na miesto na interaktívnej mape sa zobrazí časové pásmo a aktuálny presný čas v danom mieste. V tabuľke pod mapou sú uvedené štáty v danom časovom pásme a druhej tabuľke všetky krajiny.

 

Web stránka "Časové pásma"

 

Svetový čas

Základným časovým pásmom je pásmo, v ktorom platí UTC, a ktoré sa rozkladá okolo nultého poludníka, ktorý prechádza Kráľovskou hvezdárňou v Greenwichi (Londýn, Anglicko). Z tohto d ...

Copyright © 2007-2017 Engros Media, s.r.o.