Miláno

Letíte z Bratislavy už od 28,- €. Miláno je obrovským ekonomickým centrom a nachádza sa v severnej časti Apeni ...

Brusel

Spiatočné letenky Budapešť Bruselu už od 25,- € . Nádherné námestie Grand Place či kostol Notre Dame de Sablon ...

Budapešť

Letisko Budapešť-Ferihegy je jediným medzinárodným letiskom v Budapešti a hlavným leteckým hubom pre celú kraj ...

Práva cestujúcich

Lacné letenky » Informácie pre cestovateľov

Booking.com

Stretli ste sa počas cesty s nejakými problémami? Európska únia (EÚ) posilnila práva cestujúcich v leteckej doprave.  V snahe zabezpečiť korektné zaobchádzanie s cestujúcimi v leteckej doprave im Európska únia priznala súbor práv. Letecká spoločnosť prevádzkujúca príslušný let je zodpovedná za prepravu cestujúcich a ich batožiny, pričom musí rešpektovať práva cestujúcich.

Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom, mali by ste sa bezodkladne obrátiť na zástupcu leteckej spoločnosti prevádzkujúcej váš let a požiadať ho o pomoc.

Ako postupovať

Ak si letecká spoločnosť v prípade odmietnutia vášho nástupu na palubu, zrušenia alebo dlhého meškania letu neplní svoje záväzky, môžete podat stažnost príslušnému štátnemu dozornému orgánu. Ak je miestom odletu jedna z krajín EÚ, stažnost by mala byt podaná v tejto krajine. Pri lete do EÚ z krajiny, ktorá nie je členským štátom EÚ, pričom let prevádzkuje jedna z leteckých spolocností EÚ, by stažnost mala byt podaná v krajine pristátia.

Zmeškal som let. Čo teraz?

Ešte pred odletom by ste sa mali informovať o podmienkach príslušnej tarify, za ktorú ste si letenku kúpili. V týchto podmienkach je spravidla presne určené, čo možno s letenkou robiť, ak zmeškáte let tzv. NO SHOW. Všeobecne platí, že letecká spoločnosť má právo zrušiť vám celú letenku v prípade, že sa nedostavíte na odlet. To znamená, že ak máte spiatočnú letenku a nedostavíte sa z nejakého dôvodu na prvý odlet, spiatočná cesta vám bude automaticky zrušená, bez akéhokoľvek nároku na preplatenie škody, ktorá vám týmto vznikne. Ak už aj let zmeškáte, je potrebné, aby ste ihneď kontaktovali leteckú spoločnosť, ktorá prípadne môže rozhodnúť o tom, že vás predsa len prepraví na pôvodnú letenku. Čím lacnejšiu však letenku máte, tým sú pravidlá prísnejšie, a tak sa môže stať, že o spiatočný let prídete a budete si musieť kúpiť úplne novú letenku, ktorá môže nakoniec stáť viac ako celá pôvodná letenka. Preto odporúčame odchádzať na letisko s dostatočnou časovou rezervou.

 

Zrušenie letu

Pri každom zrušení letu musí letecká spoločnosť cestujúcemu poskytnúť:

Letecká spoločnosť môže tiež poskytnúť finančnú náhradu v rovnakej výške ako pri odmietnutí nástupu na palubu, pokiaľ zrušenie letu neoznámi cestujúcemu dostatočne vopred. Má povinnosť informovať o náhradnej doprave. Finančné náhrady alebo vrátenie peňazí môžu byť cestujúcemu vyplatené v hotovosti, bankovým prevodom alebo šekom, alebo s písomným súhlasom cestujúceho v podobe cestovných šekov a musia byt vyplatené do siedmich dní. Ak boli cestujúcemu tieto práva odmietnuté, mal by bezodkladne podať sťažnosť leteckej spoločnosti, ktorá let prevádzkuje.

 

Zranenie a úmrtie pri nehodách

Cestujúci si môže uplatňovať nárok na náhradu škody spôsobenú zranením alebo úmrtím, ktoré sú dôsledkom nehody letu leteckej spoločnosti z krajiny EÚ, kdekoľvek na svete. Rovnako má právo na zálohovú platbu na pokrytie okamžitých výdavkov. Ak letecká spoločnosť s nárokom cestujúceho na náhradu škody nesúhlasí, cestujúci môže problém riešiť právnou cestou. Náhradu vzniknutej škody môže cestujúci žiadať od leteckej spoločnosti, s ktorou uzatvoril zmluvu alebo, ak ide o dve rôzne spoločnosti, od tej spoločnosti, ktorá let prevádzkuje.

Odmietnutie nástupu na palubu

Ak je počet miest v lietadle menší ako je počet cestujúcich, letecká spoločnosť musí požiadať prípadných dobrovoľníkov, aby sa svojich miest vzdali za dohodnuté výhody. Musia mat možnosť výberu medzi finančnou náhradou letenky (prípadne s bezplatným letom späť do pôvodného miesta odletu) alebo náhradnou dopravou do konečnej destinácie.

Ak sa cestujúci svojho miesta nevzdal dobrovoľne, letecká spoločnosť mu musí poskytnúť takéto finančné náhrady:

Letecká spoločnosť musí tiež cestujúcemu poskytnúť:

  1. možnosť výberu medzi finančnou náhradou letenky (prípadne s bezplatným letom späť do pôvodného miesta odletu) alebo náhradnou dopravou do konečnej destinácie
  2. stravu a občerstvenie, prípadne ubytovanie v hoteli (vrátane prepravy) a možnosť využiť telekomunikačné vybavenie.

Odmietnutie nástupu na palubu a zrušenie letu

Ak bol cestujúcemu odmietnutý nástup na palubu napriek tomu, že mal platnú letenku alebo bol jeho let zrušený, letecká spoločnosť, ktorá let prevádzkuje, je mu povinná ponúknuť finančnú náhradu a pomoc. Ak sa cestujúci dostaví na odbavenie (check-in) včas, môže si tieto práva uplatniť pri každom lete (vrátane charterového):

 

Meškanie letu

Podobne ako cestujúci, ktorých let bol zrušený, tak aj pasažieri, ktorí prídu do cieľa s trojhodinovým meškaním, môžu žiadať od leteckej spoločnosti paušálnu náhradu. Avšak, len v tom prípade, ak meškanie letu nebolo spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktoré sa vymykajú spod kontroly leteckej spoločnosti a nedalo sa im zabrániť žiadnymi opatreniami. Nariadenie Spoločenstva o náhradách a pomoci cestujúcim v leteckej doprave stanovuje, že v prípade zrušenia letu cestujúci môžu dostať paušálnu náhradu v rozpätí od 250 do 600 eur. Nariadenie však výslovne nestanovuje, že cestujúci letu, ktorý má meškanie, majú tiež takéto právo.

 

Dlhé meškanie

Ak sa cestujúci dostaví na odbavenie (check-in) včas ku každému letu, vrátane charterového s odletom z letiska EÚ alebo s príletom na letisko EÚ z letiska mimo územia EÚ, ak let prevádzkuje letecká spoločnosť z krajiny EÚ a ak letecká spoločnosť prevádzkujúca let predpokladá meškanie:

musí cestujúcemu zabezpečiť stravu a občerstvenie, prípadne ubytovanie v hoteli (vrátane prepravy) a možnosť využiť telekomunikačné vybavenie.

Ak meškanie presiahne 5 hodín, letecká spoločnosť musí cestujúcim takisto ponúknuť vrátenie peňazí za letenku (prípadne s bezplatným letom späť do pôvodného miesta odletu). Ak boli cestujúcemu tieto práva odmietnuté, mal by bezodkladne podať sťažnosť leteckej spoločnosti, ktorá let prevádzkuje.

V prípade, že je letecká spoločnosť EÚ zodpovedná za meškanie letu kdekolvek na svete, cestujúci si môže uplatňovať nárok na náhradu vzniknutej škody až do výšky 4 150 SDR*. Ak letecká spoločnosť s nárokom cestujúceho na náhradu škody nesúhlasí, cestujúci môže problém riešiť právnou cestou. Náhradu vzniknutej škody môže cestujúci žiadať od leteckej spoločnosti, s ktorou uzatvoril zmluvu alebo, ak ide o dve rôzne spoločnosti, od tej spoločnosti, ktorá let prevádzkuje.

 

Zájazdy

Okrem uvedených práv si cestujúci môže uplatňovať nárok na náhradu škody od cestovnej kancelárie alebo od organizátora zájazdu kdekoľvek vo svete v prípade, že neposkytne služby, ktoré si cestujúci objednali na území EÚ. Tieto práva sa uplatňujú pri nezabezpečení letu, ktorý je súčasťou zájazdu. Ak cestovná kancelária alebo organizátor zájazdu nezabezpečí podstatnú časť služieb objednaných v rámci zájazdu, jeho povinnosťou je poskytnúť cestujúcemu pomoc a náhradné služby, vrátane dopravy, a to bez dodatočných poplatkov.

 


Copyright © 2007-2017 Engros Media, s.r.o.